Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Επίσης είναι η έδρα της Περιφέρειας Αττικής. Αποτελεί εύρωστο οικονομικό, πολιτιστικό και διοικητικό κέντρο της χώρας.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τις καταχωρήσεις που υπάρχουν στην κατηγορία τελευταία νέαnews button:

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τις καταχωρήσεις που υπάρχουν στο Blog - tax-analysis.blogspot.gr blog button:

  • Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση
    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Γ. ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ Α.Ε.» ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού…
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Γ. ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ Α.Ε.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κατόπιν αποφάσεως του…
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ-30-6-2014
    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Γ. ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ Α.Ε.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κατόπιν αποφάσεως του…

Client Testimonials:

Donec congue lacinia dui, a porttitor lectus condimentum oreet. Nunc eu ullamcorper orci. Quisque eget odio ac lectus e vestibulum faucibus et in metus. In pellentesque faucibus vestibulum. Nulla nulla justo, eget luctus tortor dolor sit amet lipsum odio lectus congue.

MARCIA HERNANDEZ, CLIENT

Newsletter Sign-up:

Top